Første besøg

Den første konsultation


Den første gang du besøger klinikken vil der blive optaget en sygehistorie (anamnese) og lavet en grundig undersøgelse.


I anamnesen bliver der spurgt ind til de aktuelle gener / årsagen til din henvendelse. Der bliver også spurgt ind til dit generelle helbred, tidligere skader, traumer med mere. Dette er med til at give kiropraktoren et indblik i, om der er andet kan kan have relevans for din problemstilling.


Derefter vil der blive lavet en undersøgelse af det område, hvor du har gener fra, samt hvad der ellers vurderes at være relevant.


Undersøgelse kan blandt andet bestå af:

  • Holdningsanalyse
  • Undersøgelse af ledbevægelighed
  • Vurdering af muskulaturen og hvordan musklerne arbejder sammen
  • Neurologisk undersøgelse
  • Ortopædiske test
  • Blodtryksmåling
Behandling


På klinikken igangsættes behandling som regel allerede ved første konsultation. Det tager typisk mellem en halv og en hel time, første gang du besøger klinikken


Røntgen


Klinikken råder over nyt digitalt røntgenudstyr og foretager røngtgenundersøgelser efter behov.
Journal

Alle ovenstående punkter skrives ind i patientens journal, som løbende udfyldes gennem forløbet. Som patient har man ret til at få udleveret sin journal og skal blot nævne det for kiropraktoren, såfremt man ønsker dette.