top

Den første konsultation

Den første gang du besøger klinikken vil der blive optaget en sygehistorie og lavet en grundig undersøgelse.
I sygehistorien bliver der spurgt ind til de aktuelle gener. Der bliver også spurgt ind til dit generelle helbred, tidligere skader, motionsvaner med mere. Dette er med til at give kiropraktoren et indblik i, om der er andre forhold der kan have relevans for din problemstilling.
Derefter vil der blive lavet en undersøgelse af det område, hvor du har gener fra, samt hvad der ellers vurderes at være relevant.
Undersøgelse kan blandt andet bestå af:

  • Holdningsanalyse
  • Undersøgelse af ledbevægelighed
  • Vurdering af muskulaturen og hvordan musklerne arbejder sammen
  • Neurologisk undersøgelse
  • Ortopædiske test
  • Blodtryksmåling

Behandling

På klinikken igangsættes behandling som regel allerede ved første konsultation. Det tager typisk 30-40 minutter første gang du besøger klinikken

Røntgen

Hvis der er indikation for røntgenundersøgelse foretages dette på klinikkens eget moderne røntgenanlæg.

Journal

Alle ovenstående punkter skrives ind i patientens journal, som løbende udfyldes gennem forløbet. Som patient har man ret til at få udleveret sin journal og skal blot nævne det for kiropraktoren, såfremt man ønsker dette.

 

Kniber det at finde en tid, så ring på tlf. 29876598

Det siger Patienterne


Kiropraktor Sydkysten

ADRESSE:
Drejergangen 1A, st.
2690 Karlslunde
Tlf.: (45) 29 87 65 98

Aut. af sundhedsstyrelsen
Medlem af Dansk Kiropraktorforening
Har overenskomst med regionen

© Copyright 2022 Kiropraktor Sydkysten